Buttedal gård – historien i korte trekk

Buttedal er en svært gammel slektsgård i Lier. Vi vet sikkert at den har vært i familiens eie i over 400 år. Harald Oskar driver gården i dag og er 12. generasjon siden 1613, men gårdens og slektas historie er nok mye eldre enn det.

I Biskop Eysteins jordbok (Rødeboken), hvor manuskriptet skal være fra omkring 1390, omtales en Jon Bjarnason som ga 3 øyresbol (=  ca. 12 dekar jord) av Buttedal til kirken for at det skulle leses bønner for hans salige kone Gudrun. I Riksarkivet er det funnet dokumenter fra 1470, 1570 og 1608 som viser at Buttedalslekta har vært eiere av gården, men vi kan ikke beviselig finne leddene i rekkefølge før 1613. 

Gården skal ha fått navnet etter mannsnavnet Butti = Botolfr og den skal ha vært en del av en større gård – Dal i gml. norsk tid, muligens sammen med andre gårder i nabolaget som i dag heter Klemetsdal, Funnesdal, Nordal og Dalengen. 

Hovedbygningen er en laftet tømmerbygning fra 1793/94. I 1912 ble bygningen hevet med en loftsetasje og en stor veranda i sveitserstil, som var vanlig den gang. Den består dermed i dag av tre etasjer pluss kjeller. Sidebygningen (Bryggerhuset) er bygd ca. 1870, låven ble bygd i 1890 etter at den gamle brant ned 10. august samme år. Stabburet er trolig fra 1700-tallet, men ikke nøyaktig tidsbestemt. 

Alle detaljer om drifta og produksjonen i mange hundre år tilbake har vi ikke, men de siste 150 år vet vi at det har vært holdt kuer, griser, høner og hester på gården, og det har vært produsert både korn, gras, grønnsaker, poteter, rotvekster, frukt og bær av mange slag. I tillegg har det vært flere ulike virksomheter knyttet til gården.  

I perioden 1889-1890 holdt den ambulerende amtskolen til i 2. etasje i hovedbygningen. I årene 1899-1927 ble deler av den samme etasjen benyttet til  rekonvalesenssted for pasienter fra Bragernes Diakonissehjem i Drammen. Fra 1893 til omkring 1915 ble det produsert vaskebrett i sidebygningen. I en periode under 2. verdenskrig ble det holdt grunnskole i 2. etg i hovedbygningen fordi tyske soldater var innkvartert i den lokale skolebygningen (Nordal skole). Etter krigen og fram til 1992 hadde gården psykiatriske pasienter fra Lier sykehus i privatforpleining.

Kilder:  Liers historie, skriftlige nedtegninger og muntlige fortellinger i slekten.

Buttedal gård i dag 

I dag er Buttedal en moderne fruktgård hvor vi ivaretar tradisjonene, og samtidig holder oss oppdatert på det aller siste innen fruktdyrkerfaget. Gården er på 150 dekar dyrket mark. I tillegg leies 17 dekar fra en nabogård. Med høy kompetanse og stor innlevelse dyrker vi frukt på 9000 epletrær og 4000 plommetrær på til sammen 115 dekar av gården. Resten leies ut som eng og beiter til en nabo som har ku og sau.

Buttedal gård er et familiebruk. Harald Oskar er den eneste som jobber full tid på gården, men han har god hjelp av kona Bjørg Karin og ungene Emilie, Erlend og Mathilde – særlig i selvplukksesongen og innhøstingen. To personer fra Litauen er ansatt 4-5 måneder i året og i tillegg leies det inn ekstra høstehjelp når det er behov for det. Eplene og plommene selges gjennom BAMA til butikker som Meny, KIWI, SPAR, Joker og ULTRA, i tillegg til direktesalg på selvplukk.